W nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) QFG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Pan Jacek Ukleja, adres e-mail: iod@qfg.pl

Dokument z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI

1