NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Konkurs Gospodarczy Starosty Radomskiego pn. „Perła Powiatu”

Konkurs Gospodarczy Starosty Radomskiego pn. „Perła Powiatu” jest okazją do wspierana działalności gospodarczej i rolniczej oraz promowania innowacyjnych przedsięwzięć i rozwiązań. Celem konkursu jest wyróżnienie produktów, firm oraz gospodarstw rolnych, mających siedzibę na terenie powiatu radomskiego, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne.

Kandydaci do nagrody powinni spełniać szereg warunków, jak na przykład produkcja wyrobów, które cieszą się uznaniem konsumentów; stosowanie nowoczesnych technologii produkcji oraz metod zarządzania; posiadanie dobrej sytuacji finansowej; osiąganie wysokiej rentowności prowadzonej działalności czy sumiennie regulowanie należności w stosunku do partnerów gospodarczych.

Ponadto nagrodzeni przedsiębiorcy muszą systematycznie inwestować w rozwój firmy, tworzyć nowe miejsca pracy, stwarzać dobre warunki zatrudnionym pracownikom, przestrzegać zasad etyki i uczciwości konkurencji i nie zanieczyszczać środowiska naturalnego.

Szczegółowej ocenie są poddawane czynniki takie jak dynamika sprzedaży, nakłady inwestycyjne, przyrost zatrudnienia, nakłady na innowacje i podnoszenie jakości.

Jako dodatkowe rozpatrywane są działalność na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowej pracowników, wspieranie środowiska lokalnego, a także działalność prospołeczna i charytatywna.

Zobacz także

Ranking Gazele Biznesu

Ranking Gazele Biznesu — to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. I edycja rankingu Gazele Biznesu odbyła się w 2000 roku. Gazela to firma małej lub średniej wielkości,

Czytaj więcej »
1