W nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
QFG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
informuje o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Pan Paweł Waniek, adres e-mail: p.waniek@paod.pl