Jakość i bezpieczeństwo idą w parze

W naszym Dziale Technologii przez całą dobę pracuje grupa specjalistów (inżynierów i techników) czuwających nad odpowiednią jakością produktów. Podwoiliśmy też liczbę kluczowych maszyn. Wszystko w celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa i możliwości kontynuowania produkcji, nawet w warunkach znacznie zwiększonego zapotrzebowania.
Nowoczesne linie produkcyjne, zaangażowanie pracowników oraz rozbudowany system kontroli jakości, pozwalają nam wytwarzać smaczną, zdrową i bezpieczną żywność.

W naszych zakładach produkcyjnych w pełni stosujemy procedury Systemu HACCP (Analiza Zagrożeń w Krytycznych Punktach Kontrolnych), który pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez identyfikacje potencjalnych zagrożeń oraz opracowanie metod im zapobiegania na każdym etapie produkcyjnym.

Jesteśmy w pełni świadomi odpowiedzialności jaka na nas ciąży, dlatego zaopatrujemy się tylko u sprawdzonych liderów rynkowych posiadających stosowne certyfikaty i spełniających restrykcyjne wymagania określone w specyfikacjach produktów.

Obiektywnym potwierdzeniem wysokiej jakości naszych produktów są międzynarodowe certyfikaty BRC (Grade A+) i IFS wydane przez renomowaną jednostkę akredytującą Bureau Veritas Polska.

Jesteśmy autoryzowanym partnerem dla globalnych graczy rynkowych, którzy certyfikowali nasz zakład poprzez własne wewnętrzne i bardzo wymagające systemy audytowe. Są to mi.in. IWAY i YUM, potwierdzające naszą umiejętność adaptacji do indywidualnych potrzeb klienta. Ponadto jesteśmy autoryzowanym dostawcą racji żywieniowych dla armii.

IWAY = KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO IKEA

Ochrona środowiska:

  • robimy wszystko co możliwe, aby zminimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko.

Warunki socjalne – zapewniamy pracownikom prawo do:

  • terminowego wynagrodzenia raz w miesiącu
  • wolnego dnia co najmniej raz w tygodniu, a także dni wolnych przewidzianych prawem
  • odwoływania się od decyzji zwolnieniu lub postępowaniu dyscyplinarnym.

Warunki pracy:

  • nie zatrudniamy dzieci i osób niepełnoletnich
  • nie dyskryminujemy z powodu rasy, wyznania, płci, stanu cywilnego, wieku, narodowości itp.
  • zapewniamy naszym pracownikom dobre i bezpieczne warunki pracy.

Dokumenty w PDF

BRC

kliknij w obrazek by powiększyć

IFS

kliknij w obrazek by powiększyć

ASDA

kliknij w obrazek by powiększyć